Masif Malmö & Llifs Årsmöte 2010

Minnesanteckning fört vid golfsektionerna inom MaSIF malmö och LLIF:s årsmöte den 19 mars 2010


Val

  1.  Till mötesordförande valdes Roger Lundholm
  2.  Till mötessekreterare valdes Lasse Bengtsson
  3.  Dagordningen godkändes
  4.  Till sektionsledare för golfsektionen inom LLIF, valdes Roger Lundholm för en tid av ett år. Till sektionsledare för golfsektionen inom MaSIF malmö, valdes Lasse Bengtsson för en tid av ett år


5. Svenska mästerskap (RM)i Golf 2012
MaSIF malmö arrangerar RM den 7-8 sept och avgörs på Rönnebäck GK. Mer om arrangemanget och inbjudan finns på SSIF hemsida: http://www.korpen.se/Distrikt/Svenska-Sjukvardsanstalldas-Idrottsforbund/Nyheter/

6. Tävlingskalender 2012
Mötet beslöt att genomföra sex (6) deltävlingar över säsongen. Den tre första tävlingarna är kvaltävlingar till RM. (Kval avgörs i bästa bruttoresultat, i två av tre deltävlingar på våren). Ett lag (tre deltagare i resp dam- och herrklass) summa sex personer, kommer att sponsras för deltagande av respektive förening.
Misslyckas man i kvalet, kan man ställa upp individuellt i RM, men får då bära hela kostnaden själv.

De sex tävlingarna genomförs som en SUS Tour över året. Den med sammanlagda bästa nettoresultat av tre (3) bästa tävlingar över året, står som slutgiltig segrare av SUS Touren.
Varje deltävling genomförs i spelformen slaggolf (hcp+5), dam och herrklass.
Utbytesslaget (MaSIF malmö vs LLIF) den 8 juni, genomförs som lagtävling, slaggolf (hcp+5) netto.
Lag med lägst sammanlagda resultat är segrare.

Upplägg
Till varje tävling är tävlingsansvarig och ”hjälpcaddie” utsedd.
Anmälan till respektive tävling görs via e-post till tävlingsansvarig med uppgift om:
Namn, golf id, samt aktuellt hcp, senast en vecka före aktuellt speldatum.
Startavgift vid varje deltävling är 50 kr, som oavkortat går till priser.
Tävlingsledaren upprättar startlista. Startlista sänds ut till respektive deltagare i god tid före tävlingsdag, samt publiceras på webben: http://www.susgolf.se/

7. Fusionsdiskussioner MaSIF malmö/LLIF
Ekonomierna inom respektive sektion är skilda åt så länge samverkanskonceptet varar och fram tills beslut om annat upplägg fattas

Tävlingsresultat och aktuell ställning i SUS Touren publiceras fortlöpande på nätet. http://www.susgolf.se/
Vid penna och tangenter                                                            Justerat
/Lasse Bengtsson                                                                 /Roger Lundholm