Startlista 2017

SUS tävlingar

Prispengar, tävlingsavgifter, anmälan:

Tävlingsanmälan görs via e-post senast fem (5) dagar före tävlingsdatum.

Avanmälan till tävling måste göras till tävlingsledaren senast kl 12.00 två (2) dagar före tävlingsdag. Vid försenad avanmälan måste startavgift, 50 kr, betalas till tävlingsledaren.

Tävlingsledaren kan välja att inte köpa priser för hela summan startavgifter, med syftet att täcka eventuella uteblivna betalningar. Eventuellt överskott överförs då i så fall till nästa tävlings tävlingsledare. Eventuellt överskott vid sista deltävling används så långt möjligt till inköp av kompletterande priser.

Startavgift  50:-  betalas till tävlingsledaren innan start.
Pris utdelas i normalfallet till 1-3 pristagare. Vid tävling med få anmälda kan tävlingsledaren välja annan prisfördelning.
Tävlingsledaren kan välja att arrangera ”tävlingar i tävlingen”, som exempelvis närmast flagg, längsta drive o s v.

Fördelning av priser  bör ske enligt nedan. Upp till 10 deltagare, pris till 1-3 plats. > 10 deltagare utdelas pris även till 4:e plats och så vidare, beroende på antalet startande. Fördelning ansvarar tävlingsledaren för.

Deltävlingar avgörs som slaggolf, netto i Unisex-klass, där inget annat anges.  Max slag per hål =  par + 5.

 

Startlista för SUS-golfen på Elisefarm Gk fredagen den 13 oktober 2017

 

Tävlingsledare:   Roger Lundholm   

         
 13.00 AnnCharlott A Schütt Pia Danielsson Britta Maltesson Chjristina Jönsson
 13.10 Roger Lundholm Ove Höglund Kurt Holmén  
         

 

 & & &